Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05484416
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство " Обласна стоматологічна поліклініка"
Дата, на яку складено інформацію: 16.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися