Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.07.2021 09:47:01
Дата здійснення дії: 09.07.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОМОНТАЖНИЙ ПОЇЗД № 751"
Код за ЄДРПОУ:  01387811
Текст повідомлення: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОМОНТАЖНИЙ ПОЇЗД №751" (ідентифікаційний код – 01387811, місцезнаходження – 02660, м.Київ, проспект Визволителів, 13, надалі - Товариство) у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 року (надалі - Положення), повідомляє про несвоєчасне оприлюднення Особливої інформацій Товариства "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента» (надалі - Інформація), що виникла 09 липня 2021 року.

Єдиним акціонером Товариства – ТОВ "ЮПІДЖІ" (ідентифікаційний код – 38862560), що володіє 100% акцій Товариства і Наглядовою радою Товариства 09 липня 2021 року прийняті рішення щодо зміни складу посадових осіб Товариства. Зокрема, припинено повноваження та звільнено Генерального директора Товариства Бавенка Олександра Андрійовича, а Генеральним директором Товариства обрано Шевчук Катерину Анатоліївну з 09 липня 2021 року.

Рішення про обрання нового Генерального директора Товариства Шевчук Катерини Анатоліївни призвело до необхідності:

1) внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР), шляхом подання нотаріально посвідчених документів тощо;

2) оформлення нових ключів електронного підпису та печатки Товариства, оформлення яких можливе лише після внесення змін до ЄДР та отримання Товариством Витягу з ЄДР.

Виконання вищезазначених юридичних дій вимагає певних строків, які є більшими, ніж строки, що передбачені Положенням. Беручи до уваги вищезазначене, терміну оприлюднення Інформаціїй Товариством, встановленого Положенням не вистачило.

Всі дії щодо накладання електронних підпису та печатки Товариства на файли Інформацій та оприлюднення Інформацій були виконані Товариством невідкладно 21-22 липня 2021 року.